หวยออนไลน์


What's happening?

Video Sources 601 Views Report Error

 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 1ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 2ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 3ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 4ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 5ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 6ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 7ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 8ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 09ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 10ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 11ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 12ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 13ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 14ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 15ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 16ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 17ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 18ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 19ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 20ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 21ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 22ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 23ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 24ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 25ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 26ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 27ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 28ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 29ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 30ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 31ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 32ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 33ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 34ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 35ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 36ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 37ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 38ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 39ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 40ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 41ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 42ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 43 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 44 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 45 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 46 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 47 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 48 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 49 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 50 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 51 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 52 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 53 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 54 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 55 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 56 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 57 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 58 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 59 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 60 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 61 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 62 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 63 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 64 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 65 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 66 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 67 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 68 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 69 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 70 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 71 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 72 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 73 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 74 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 75 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 76 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 77 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 78 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 79 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 80 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 81 ggme
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 82 ggme
Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย]

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย]

Your rating: 0
6 1 vote

Synopsis

เรื่องย่อ : ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ…และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า”Soul Land” ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว…..

Director

Director

Cast

Similar titles

Carmen Sandiego คาร์เมน ซานดิเอโก้ ภาค1 [พากย์ไทย] Netflix
Love Live! School Idol Project 2nd Season เลิฟไลฟ์! ปฏิบัติการไอดอลจำเป็น ภาค 2 [พากย์ไทย]
One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 16 พังค์ฮาซาร์ด [พากย์ไทย]
Masked Rider Den-O มาสค์ไรเดอร์เดนโอ [พากย์ไทย]
Mangaka-san to Assistant-san to นักเขียนสุดป่วนกับผู้ช่วยสุดแก่น [พากย์ไทย]
Tokyo Godfathers (2003) เมตตาไม่มีวันตาย [พากย์ไทย]
Dragonball GT [พากย์ไทย]
Kiddy Grade คิดดี้เกรด พากษ์ไทย
PAW Patrol Season 1 [พากย์ไทย]
SpongeBob SquarePants Season 2 สพันจ์บ็อบ สแควร์แพนส์ ภาค2 พากษ์ไทย
Natsume Book of Friends นัตสึเมะกับบันทึกพิศวง ภาค3 [พากย์ไทย]
Dragon’s Dogma วิถีกล้าอัศวินมังกร [พากย์ไทย] Netflix

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published